Economie

Het aanmerken van het historisch centrum van de stad Zutphen als toeristisch gebied kan de levendigheid en het economisch klimaat versterken. Door de strategische ligging aan knooppunten van vervoer over water, spoor en weg kunnen wij onderscheiden en nieuwe bedrijven aantrekken voor onze gemeente.

Kunst en Cultuur

Burgerbelang Zutphen Warnsveld wil een rijk cultureel leven dat zich niet laat opsluiten in dure gebouwen. Wij willen een breed aanbod voor jong en oud. Bovenal willen wij een visie voor het gehele cultuurbeleid.

s

Sociaal beleid

Verantwoord sociaal beleid en welzijn. Burgers halen we uit het sociaal isolement en laten we participeren in allerlei activiteiten. Door laagdrempelig, vraaggericht werken en waarnodig inkomens ondersteunend om burgers te kunnen laten deelnemen.

P

Welzijn en zorg

Aandacht voor de kwetsbare groepen in de samenleving is voor Zutphen en Warnsveld een prioriteit. Met de decentralisaties en de vergrijzing gaan veel inwoners een onzekere tijd tegemoet. Het is de rol van de gemeente om hier alert op te zijn. Isolement van ouderen, onvrede bij de jeugd en de zorgvraag van velen zijn haar verantwoordelijkheid.

Bestuur

Een herkenbaar bestuur stelt de belangen van de burger centraal. Het bestuur krijgt het vertrouwen van de burger om ook in de toekomst onvoorziene problemen goed af te handelen en nieuwe kansen te grijpen. Daar wordt het bestuur ook op afgerekend.

Warnsveld

Door de samenvoeging met Warnsveld heeft de gemeente Zutphen de plicht om Warnsveld te helpen bij het behoud van haar identiteit, haar voorzieningen en bij het najagen van haar wensen.

Werken en ondernemen

Werkgelegenheid is belangrijk voor burgers, ondernemers en de gemeente. Wij willen extra tijd en geld steken in een goede werkgelegenheid. Samen met ondernemers zoeken naar meer werkgelegenheid en lokale ondernemers betrekken bij projecten binnen Zutphen. Een goed beleid betaalt zich direct terug en is belangrijk voor de eigenwaarde van onze burgers en stad.

Z

Samenwerken

Onze gemeente kan het niet alleen. Wij moeten samenwerken met de gemeenten in onze regio, maar ook lobbyen voor onze directe belangen bij provincie en Den Haag. Dit vraagt om een proactieve houding van de gemeente en haar bestuur.

BbZW is een plaatselijke partij, waardoor we niet gebonden zijn aan de landelijke politiek. Op deze manier kunnen we de juiste beslissing nemen voor deze gemeente. Burgerbelang is tegen extra lastenverzwaring voor onze inwoners om gaten te dichten in de gemeentebegroting. Geen megalomane projecten met financiële risico’s, niet investeren in stenen maar in mensen! Zorg voor een toekomstbestendige en sterke stad.

Rene Sueters

Wethouder, gemeente Zutphen

Vanuit mijn studie politicologie, de ervaringen die ik opdeed in mijn werk als communicatiespecialist en de interactie met landelijke politieke partijen, zie ik de lokale partij als het beste middel om de belangen van een gemeente te vertegenwoordigen. Dicht bij de burger, bovenop de onderwerpen en een stuwende kracht achter gemeenschappelijke initiatieven.

Martijn Siemes

Raadslid en fractievoorzitter, gemeente Zutphen

Gemeenteraadsverkiezingen Lijst 1

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)